Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Repertoriul online                           
  

Constituţia României

  Repertoriul legislaţiei României  
– evidenţă oficială –
1864 – 2022

  
categoria actului   
nr. actului   
 
anul / perioada emiterii   
  anul / perioada publicării   
 cuvinte în titlu    


• vezi  
exemple de căutare

       
 
 

Datele sunt actualizate
până la data de:
– titluri –
4 mar. 2024
– analiza juridică –
27 feb. 2024

 

    
      
Selecţie acte: Legi / emise în anul 2024
Nr. acte identificate: 28
Nr. înreg. / pagină:
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. L. nr. 1 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române   M. Of. nr. 6 / 4 ian. 2024  
2. L. nr. 2 / 2024
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iulie 2023   M. Of. nr. 9 / 5 ian. 2024  
3. L. nr. 3 / 2024
Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 23 martie 2023   M. Of. nr. 7 / 4 ian. 2024  
4. L. nr. 4 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 13 / 8 ian. 2024  
5. L. nr. 5 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)   M. Of. nr. 12 / 8 ian. 2024  
6. L. nr. 6 / 2024 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar   M. Of. nr. 12 / 8 ian. 2024  
7. L. nr. 7 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat   M. Of. nr. 13 / 8 ian. 2024  
8. L. nr. 8 / 2024 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate   M. Of. nr. 12 / 8 ian. 2024  
9. L. nr. 9 / 2024 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de contribuţie în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) 2022/2.463 al Parlamentului European şi al Consiliului   M. Of. nr. 17 / 9 ian. 2024  
10. L. nr. 10 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole   M. Of. nr. 17 / 9 ian. 2024  
11. L. nr. 11 / 2024 Lege privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice   M. Of. nr. 26 / 12 ian. 2024  
12. L. nr. 12 / 2024 Lege pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice   M. Of. nr. 17 / 9 ian. 2024  
13. L. nr. 13 / 2024 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară   M. Of. nr. 25 / 11 ian. 2024  
14. L. nr. 14 / 2024 Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană   M. Of. nr. 25 / 11 ian. 2024  
15. L. nr. 15 / 2024 Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996   M. Of. nr. 25 / 11 ian. 2024  
16. L. nr. 16 / 2024
Lege privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022   M. Of. nr. 31 / 15 ian. 2024  
17. L. nr. 17 / 2024 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 36 / 16 ian. 2024  
18. L. nr. 18 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri   M. Of. nr. 149 / 23 feb. 2024  
19. L. nr. 19 / 2024 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 149 / 23 feb. 2024  
20. L. nr. 20 / 2024 Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice   M. Of. nr. 150 / 23 feb. 2024  
21. L. nr. 21 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice   M. Of. nr. 156 / 26 feb. 2024  
22. L. nr. 22 / 2024 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene   M. Of. nr. 156 / 26 feb. 2024  
23. L. nr. 23 / 2024
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la Bucureşti la 18 august 2023   M. Of. nr. 157 / 26 feb. 2024  
24. L. nr. 24 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile   M. Of. nr. 165 / 29 feb. 2024  
25. L. nr. 25 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I   M. Of. nr. 165 / 29 feb. 2024  
26. L. nr. 27 / 2024 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor   M. Of. nr. 171 / 1 mar. 2024  
27. L. nr. 29 / 2024 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanţarea unor proiecte de regenerare urbană   M. Of. nr. 171 / 1 mar. 2024  
28. L. nr. 30 / 2024 Lege pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, precum şi a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie   M. Of. nr. 173 / 4 mar. 2024  

 
–  Fişa actului  la 27 feb. 2024  –
  Print  
Act L. nr. 1 / 2024
Titlul actual Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române
    Publicat în   M. Of. nr. 6 / 4 ian. 2024  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
    1. Promulgare prin
D. nr. 1 / 2024      M. Of. nr. 6 / 4 ian. 2024  
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române
(în vigoare)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
    1. Aprobă
OUG. nr. 103 / 2022      M. Of. nr. 656 / 30 iun. 2022  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru creşterea capacităţii de control la frontieră a Autorităţii Vamale Române