Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Login         Skip Navigation LinksHome » Repertoriul online                           
  

Constituţia României

  Repertoriul legislaţiei României  
– evidenţă oficială –
1864 – 2021

  
categoria actului   
nr. actului   
 
anul / perioada emiterii   
  anul / perioada publicării   
 cuvinte în titlu    


• vezi  
exemple de căutare

       
 
 

Datele sunt actualizate
până la data de:
– titluri –
8 feb. 2023
– analiza juridică –
2 feb. 2023

 

    
      
Selecţie acte: Legi / emise în anul 2023
Nr. acte identificate: 42
Nr. înreg. / pagină:
Nr. crt.ActTitlul actualPublicat în
1. L. nr. 1 / 2023 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice   M. Of. nr. 3 / 3 ian. 2023  
2. L. nr. 2 / 2023 Lege pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate   M. Of. nr. 3 / 3 ian. 2023  
3. L. nr. 3 / 2023 Lege pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar   M. Of. nr. 3 / 3 ian. 2023  
4. L. nr. 4 / 2023 Lege pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor   M. Of. nr. 3 / 3 ian. 2023  
5. L. nr. 5 / 2023 Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie   M. Of. nr. 3 / 3 ian. 2023  
6. L. nr. 6 / 2023 Lege privind modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice   M. Of. nr. 7 / 4 ian. 2023  
7. L. nr. 7 / 2023 Lege privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 19 / 6 ian. 2023  
8. L. nr. 8 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000   M. Of. nr. 7 / 4 ian. 2023  
9. L. nr. 9 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 14 / 5 ian. 2023  
10. L. nr. 10 / 2023 Lege pentru modificarea anexei nr. VIII la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar   M. Of. nr. 7 / 4 ian. 2023  
11. L. nr. 11 / 2023 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă   M. Of. nr. 20 / 6 ian. 2023  
12. L. nr. 12 / 2023 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 - 31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România"   M. Of. nr. 20 / 6 ian. 2023  
13. L. nr. 13 / 2023 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2022 pentru aprobarea Acordului privind garanţia reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie dintre România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022   M. Of. nr. 20 / 6 ian. 2023  
14. L. nr. 14 / 2023 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 20 / 6 ian. 2023  
15. L. nr. 15 / 2023 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"   M. Of. nr. 20 / 6 ian. 2023  
16. L. nr. 16 / 2023 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative   M. Of. nr. 20 / 6 ian. 2023  
17. L. nr. 17 / 2023 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor   M. Of. nr. 21 / 9 ian. 2023  
18. L. nr. 18 / 2023 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă   M. Of. nr. 29 / 10 ian. 2023  
19. L. nr. 19 / 2023 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2023  
20. L. nr. 20 / 2023 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2023  
21. L. nr. 21 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2023  
22. L. nr. 22 / 2023 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2022 pentru modificarea unor acte normative   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2023  
23. L. nr. 23 / 2023 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2022 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2023  
24. L. nr. 24 / 2023 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică   M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2023  
25. L. nr. 25 / 2023 Lege privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică   M. Of. nr. 33 / 11 ian. 2023  
26. L. nr. 26 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii   M. Of. nr. 30 / 11 ian. 2023  
27. L. nr. 27 / 2023 Lege privind instituirea "Zilei Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti" şi declararea unor municipii ca oraşe-martir ale Revoluţiei de la 1848   M. Of. nr. 30 / 11 ian. 2023  
28. L. nr. 28 / 2023 Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   M. Of. nr. 30 / 11 ian. 2023  
29. L. nr. 29 / 2023 Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre   M. Of. nr. 30 / 11 ian. 2023  
30. L. nr. 30 / 2023 Lege privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington D.C.   M. Of. nr. 30 / 11 ian. 2023  
31. L. nr. 31 / 2023 Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă   M. Of. nr. 38 / 12 ian. 2023  
32. L. nr. 32 / 2023 Lege privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat   M. Of. nr. 36 / 12 ian. 2023  
33. L. nr. 33 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   M. Of. nr. 36 / 12 ian. 2023  
34. L. nr. 34 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal   M. Of. nr. 36 / 12 ian. 2023  
35. L. nr. 35 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000   M. Of. nr. 36 / 12 ian. 2023  
36. L. nr. 36 / 2023 Lege pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale   M. Of. nr. 36 / 12 ian. 2023  
37. L. nr. 37 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003   M. Of. nr. 36 / 12 ian. 2023  
38. L. nr. 38 / 2023 Lege privind instituirea anului 2023 ca "Anul cultural Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu   M. Of. nr. 40 / 13 ian. 2023  
39. L. nr. 39 / 2023 Lege pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal   M. Of. nr. 40 / 13 ian. 2023  
40. L. nr. 40 / 2023 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore   M. Of. nr. 42 / 13 ian. 2023  
41. L. nr. 41 / 2023
Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021   M. Of. nr. 41 / 13 ian. 2023  
42. L. nr. 42 / 2023 Lege privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate   M. Of. nr. 43 / 16 ian. 2023  

 
–  Fişa actului  la 2 feb. 2023  –
  Print  
Act L. nr. 1 / 2023
Titlul actual Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
    Publicat în   M. Of. nr. 3 / 3 ian. 2023  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
    1. Promulgare prin
D. nr. 1 / 2023      M. Of. nr. 3 / 3 ian. 2023  
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(în vigoare)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
    1. Modifică
OUG. nr. 195 / 2002      M. Of. nr. 958 / 28 dec. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice
modifică art. 32 alin. (2) lit. b)